Dịch vụ Rút ngắn URL mới
Ra mắt trang Rút gọn link phiên bản mới có thể tạo tài khoản và quản lý, xem thông tin, lượt truy cập, nguồn, thông kê chi tiết link của bạn ở Abc.Mcatbui.NET, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của MCatBui, chúc bạn online vui vẻ Abc.Mcatbui.NET
LINK.MCATBUI.NET

Developer API

Random

API: http://link.mcatbui.net/api.php?url=http://mcatbui.net/

Responce: http://link.mcatbui.net


Custom

API: http://link.mcatbui.net/api.php?url=http://mcatbui.net/&custom=videochat

Responce: http://link.mcatbui.net/catbui